बुधवार, २४ जानेवारी, २००७

एक दाद ....

जगताना बरं वाईट अस
सगळच घडत असत...
आपण मात्र हसुन
जगण्याला स्विकारयचं असत...
प्रत्यक्ष किती क्षणं जगतो
किती मरतो...
ह्या हिशोबा पेक्षा कुणाला तरी
जगवायचं असत...
सुख दुःखाच्या...
वाटेवरुन चालताना
जगण्याला दाद देउन जायचं असत...
जगताना बरं वाइट असं
सगळचं घडत असत...
स्नेहा...

1 टिप्पणी:

umesh म्हणाले...

here is her new poem...
she is too cool at writing...
her poems r inspiring...
i like reading them

keep writing them sneha.....